Mail: info@corhelp.dk   Telefon: 53 885 112

Ætsninger

Symptomer & Behandling

Ætsninger kan blandt andet forekomme som ydre ætsning på hud, ætsninger i øjne eller en indre ætsning. De mest typiske ætsende stoffer, som vi kender fra hjemmet, er afløbsrens, salmiakspiritus, eddikesyre, saltsyre og så videre. Når det ætsende stof kommer i kontakt med hud, slimhinder eller øjne, vil det nedbryde hudens væv. En hurtig indsats til førstehjælp ved ætsninger vil kunne hindre alvorlige skader eller senere komplikationer. Både syre og baser virker ætsende.


Ydre ætsninger

Det ætsende stof kan beskadige og nedbryde huden. Ætsningens dybde og areal vil have en betydning for omfanget af skaden og behandlingen. En ætsning på huden vil minde meget om en forbrænding, og vil have samme behandlingstilgang.


Symptomer

 • Svie og rødme
 • Smerter
 • Beskadiget hud

Førstehjælp

 • Skyl straks med vand
 • Fjern løstsiddende tøj efter skylning er begyndt, da det ætsende stof stadig kan sidde i tøjet.
 • Skyl med rigelige mængder vand, og fortsæt skylningen, til der ikke er mere irritation eller svie.
 • Tilkald hjælp, hvis huden er beskadiget på større dele af kroppen.
 • Undgå at personen bliver afkølet ved at dække resten af kroppen med tæpper eller lignende. 

Søg læge eller skadestue, hvis huden er beskadiget og/eller smerterne ikke mindskes ved skylning.


Ætsninger i øjne

Det ætsende stof kan både ødelægge synet og trænge ind i tårekanalerne og skade dem. For at undgå at skade tårekanalerne er det vigtigt at yde førstehjælpen korrekt.


Symptomer

 • Svie og smerter
 • Eventuelt sløret eller nedsat syn
 • Panikangst

Førstehjælp

 • Tilt hovedet til den ene side og skyl øjet med desinficeret væske fra næseryggen og udefter i mindst 15 minutter.
 • Fjern eventuelle kontaktlinser.
 • Hold øjnene åbne med et par fingre.
 • Sørg for, at den tilskadekomne ikke gnider sig i selv i øjnene.
 • Skyl, indtil svie og smerte er væk.

Søg altid skadestue eller læge efter en ætsning i øjet.


Generelt set kan ulykker med ætsninger formindske ved at placere rengøringsmidler utilgængeligt for børn. Derudover kan du bruge handsker eller lignende og samtidig anvende ætsende stoffer med fornuft.

Husk: Er du på en arbejdsplads, hvor I i løbet af hverdagen kan komme ud for ætsninger, kan vi tilpasse et førstehjælpskursus til erhverv til jeres behov.