Basal førstehjælp til virksomheden

Varighed

4-6 timer

Fokus

Hjerte-Lunge-Redning, hjertestarter samt håndtering af små og store skader

Antal deltagere

Maks 16. pr. instruktør

Basal førstehjælp til virksomheder.

Varighed: 4-6 timer.

Beskrivelse af kurset

Det skaber tryghed på arbejdspladsen, at man ved ens kollegaer er i stand til at hjælpe, hvis uheldet skulle opstå. Ved kurset, Basal førstehjælp til virksomheden, anvender vi grundelementer fra kurset Førstehjælp ved hjertestop, hvor du lærer om de basale og vigtigste færdigheder i førstehjælpen. Du vil blandt andet lære førstehjælpens 4 hovedpunkter og hvordan man skal håndtere en voksen bevidstløs person med og uden normal vejrtrækning. Herunder er der elementer om, hvordan du ringer til alarmcentralen, hvordan man betjener en hjertestarter, brug af overlevelseskæden ved hjertestop – altså rækkefølgen af reaktioner – stabilt sideleje, nødflytning og meget mere.

Dette kursus vil altid være tilpasset jeres virksomheds arbejdsområde og behov, hvorfor vi kan tilføje ønskede emner*. Vi sørger for, at du tilegner dig en masse viden med en aktiv og praksisnær tilgang. For os er det nemlig vigtigt, at du får trænet relevante førstehjælpsscenarier, og bliver i stand til at kunne agere i situationen.

På mange arbejdspladser kan der ske ulykker, som involverer mere end bare risiko for en kollega, der falder om med hjertestop. Derfor kan der med fordel suppleres med relevant førstehjælpsviden. Nogle af de elemeter som vi kan tilføje kurset kunne være håndtering af faldskader herunder nakke, ryg og hovedskader, knoglebrud, forbrændinger, ætsninger, forgiftning. Har du spørgsmål til arbejdsulykker eller risici på jeres arbejdspladser, er du også velkommen til at kontakte os.

Demonstration af førstehjælp hos virksomhed

Kursets indhold

  • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  • Bevidsthedstilstand
  • ABC-princippet
  • Hjerte-Lunge-Redning (H-L-R)
  • Brug af hjertestarter (AED)
  • Overlevelseskæden
  • Stabilt sideleje
  • Symptomer på blodprop i hjertet og stroke
  • Fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene
  • Praksisnære scenarier

+ * Eksempelvis: Forbrændinger, ætsninger, blødninger, termiske skader, brud og forstuvninger, drukneulykker, akut opstået sygdomme mm.

Pris: 7000 kr.
excl. moms

Kontakt os og få et tilbud!

Tak for din besked.
Der var en fejl. Prøv venligst igen.