Mail: info@corhelp.dk   Telefon: 53 885 112

Hedeslag & Solstik

Symptomer & Behandling

Hvad er hedeslag?

Når en person overraskes af en kraftig temperaturforskel, for eksempel i forbindelse med en rejse til et meget varmere klima eller årets første hedebølge, kan kroppen reagere med pludselig udmattelse og besvimelse. Kroppen når ikke at tilpasse sig det nye klima. Det menneskelige legemes temperatur er omkring 37 grader. Ved en legemstemperatur på over 39,5 grader påvirkes nervecellerne i centralnervesystemet. Ældre og børn er mere påvirkelige overfor temperaturændringer end andre. 

Hedeslag er en livstruende tilstand, hvor legemstemperaturen stiger, fordi kroppen mister evnen til at nedkøle sig selv. Hedeslag kan opstå ved manglende væskeindtag/væskemangel, ophold i varmt klima samt ved hårdt fysisk arbejde. Derfor underviser vi også i dette på vores førstehjælpskursus til erhverv.

Ofte er årsagen en kombination af ovenstående. Forebyg ved langsom tilvænning til varme, ophold i skygge, drik rigeligt med væske og bær en let og løs påklædning med hovedbeskyttelse.

 

Hvad er solstik?

Solstik opstår som følge af kraftig varmepåvirkning af solens stråler direkte på hovedet. Temperaturen i kraniet stiger, og hjernen bliver overophedet. Symptomerne ved solstik kan udvikle sig hurtigt. Børn er ekstra følsomme i forhold til stigninger i temperaturen, og dermed ekstra udsatte for solstik. Stil altid barnet i skyggen, når det sover udendørs.

Alle kan dog rammes af solstik. Det vil vi også gennemgå i vores førstehjælpskursus til kørekort.


Symptomer på hedeslag og solstik

 • Utilpashed
 • Omtåget og konfus tilstand
 • Hovedpine
 • Rød og varm hud
 • Kramper
 • Bevidstløshed

Førstehjælp

 • Anbring personen i skyggen
 • Fjern overflødigt tøj samt sko og strømper
 • Læg kolde omslag på håndled, fødder, isse, lyske, ankler, nakke og pande.
  • Kom eventuelt hænder og fødder i køligt vand (15-18 grader). Brug ikke koldere vand, da den kølende effekt ikke bliver større af den grund.
 • Giv personen kolde drikke, ikke alkohol. 

Søg læge eller skadestue, hvis personen ikke er i bedring i løbet af kort tid (10 minutter), og tilkald hjælp på 1-1-2, hvis personens bevidsthed bliver påvirket.

Særligt om sommeren forklarer vi om førstehjælp til hedeslag og solstik, men frygt ej, hvis du gerne vil lære om det på et førstehjælpskursus i vintermånederne, gør vi gerne det! Kontakt os, hvis du er interesseret i et kursus med CorHelp.

For en dybdegående gennemgang af solstik og hedeslag læs her.