Mail: info@corhelp.dk   Telefon: 53 885 112

De 4 bevidsthedstilstande

Vurdér personen

Når vi skal hjælpe en tilskadekommen, er det vigtigt at vurdere personens tilstand. Som det første bliver personens bevidsthedstilstand tjekket, for at vurdere hvilken hjælp der er nødvendig at give. Bevidsthedstilstanden giver et udgangspunkt for os som førstehjælpere, hvordan personen har det, hvilke funktioner vedkommende selv kan opretholde – eksempelvis vejrtrækning – og om der er risiko for at tilstanden kan udvikle sig til det bedre eller værre.

I førstehjælpen opererer vi ud fra 4 bevidsthedstilstande, som vi mennesker kan befinde os i. Disse fire skal tjekkes, når vi vurderer en person, for at finde frem til, hvilken førstehjælp, der skal ydes.

De 4 bevidsthedstilstande er:

 1. Vågen
  Personen reagerer og fungerer normalt i samtaler med mere. De reagerer på dine spørgsmål og kan med nogenlunde klarhed svare på spørgsmål.
 2. Omtåget
  Personen er vågen, men er umiddelbart konfus og kan ikke fokusere. Du får ikke klare svar på dine spørgsmål. Ses ofte ved sukkersyge og hjernerystelser.
 3. Sovende
  Personen svarer ikke ved almindelig tale, men kan vågne ved høj stemmeføring eller rusken i kroppen. Personer kan sove let og tungt.
 4. Bevidstløs
  Personen reagerer hverken på høj stemmeføring eller rusken. Ingen reaktion er tegn på manglende bevidsthed, og er som udgangspunkt en livstruende situation, vi skal reagere på.

Der kan være forskellige årsager til, at vi daler i bevidsthedstilstand. Bevidstløshed sker typisk ved sygdom – som for eksempel sukkersyge – uheld eller ulykker blandt andet forgiftningerhovedskaderblodtab eller hjertestop.

Under alle omstændigheder er det være livstruende at være bevidstløs. Hvis man er bevidstløs, vil muskler og reflekser ikke virke, hvorfor man kan blive kvalt i tungen, spyt og andet sekret. Derfor vil man altid sørge for, at den bevidstløse person ikke ligger på ryggen, men i stedet i stabilt sideleje. Håndterer man en sådan person for sent, vil man risikere at skulle anvende hjerte-lunge-redning, da personen vil være bevidstløs uden normal vejrtrækning.

På vores førstehjælpskurser vil man altid lære, hvordan man tilgår de forskellige bevidsthedstilstande, og er du interesseret, kan vi altid tilpasse et førstehjælpskursus til dit behov ved kontakt.