Mail: info@corhelp.dk   Telefon: 53 885 112

Hjerte-Lunge-redning

Teknikkerne til genoplivning

Ved Hjerte-Lunge-Redning (H-L-R) overtager førstehjælperen de livsgivende funktioner for den tilskadekomne. Man anvender Hjerte-Lunge-Redning til personer, som er bevidstløse og har hjertestop.

For at få gang i den tilskadekomnes hjerte, kan man ved at lave tryk centralt på brystkassen og indblæsninger i munden, sikre, at den tilskadekomne får transporteret iltet blod rundt i kroppen. Dette kan være med til at øge overlevelseschancen og minimere følgeskader.

 

Sådan giver du H-L-R

Finder du eller er du ved en person, som du mistænker for at have hjertestop, skal du altid starte med at kende til deres bevidsthedstilstand. Som mennesker har vi fire bevidsthedstilstande. 1. Vågen 2. Omtåget 3. Sovende 4. Bevidstløs. Du undersøger personens bevidsthedstilstand ved at tale højt til personen: “HALLO! KAN DU HØRE MIG? ER DU TIL STEDE?”. Samtidig vil det være fordelagtigt, at ruske forsigtigt i personen, så personen eventuelt vil vågne op. Et godt trick vil også være, at gnide knoerne op og ned af ribbenene.

Må du konkludere, at personen er bevidstløs, skal du videre til næste step.

 

A-B-C

Du placerer dig på siden af den bevidstløse og gør nu brug af ABC-princippet.

  • Airways (Sikre frie luftveje)
  • Breathing (Tjekker vejrtrækning)
  • Circulation (Sikrer kredsløb)

Hvis du finder frem til, at der ikke er vejtrækning, råber du efter hjælp og alarmerer 1-1-2.

Herefter fjerner du alt tøjet fra personens overkrop. Personens brystkasse skal være blottet, da du skal yde korrekt H-L-R. Du må ikke være skræmt at personens køn, alder og så videre. Du skal redde et menneskeliv, og det har langt højere prioritering!

Denne procedure er også med henblik på, at når hjertestarteren skal sættes på huden, så skal det gøres effektivt og uden nogle problemer eller spild af dyrebar tid.

 

Den rigtige H-L-R teknik

Position

Ved H-L-R skal du samle dine hænderne, håndflade mod håndryg (med din dominerende hånd nederst) flette dine fingre, have strakte arme og bruge din overkrop til at trykke i brystkassen. Dit kontaktpunkt med brystkassen skal være ved håndroden.

Ved Hjerte-Lunge-Redning skal man give 30 tryk centralt på brystkassen, da det er lige over hjertet. Heller lidt for højt på brystkassen end for lavt, da man kan beskadige andre organer, hvis det bliver gjort for tæt på maven. De tryk man udfører skal være max 1/3 af brystkassens dybde. Således er der forskellig dybde alt efter hvilken person, som har hjertestop. 

 

Frekvens

Frekvensen eller hastigheden af tryk skal være 100120 tryk per minut, hvilket betyder, at dine 30 tryk skal gives inden for 15-18 sekunder.

For nogle mennesker hjælper det at kunne følge en bestemt rytme, hertil kan man benytte sangene “Another One Bites The Dust – Queen” og “Stayin’ Alive – Bee Gees”. Det er en god metode til træning, for at få indlært frekvensen af tryk, men når man står i kampens hede, vil det være svært at huske takten, hvor man i stedet skal fokusere på at redde liv. 

Efter de 30 tryk, skal man udføre 2 indblæsninger. Indblæsningerne skal udføre i den tilskadekomnes mund og skal sikre frisk ilt til vedkommendes kredsløb.
Ved indblæsningerne er det vigtigt, at man igen skaber frie luftveje ved at bøje den tilskadekomnes hoved bagover. Man skal tilmed holde for næsen, så alt den luft, man vil indblæse, kommer i lungerne. Derudover er det også vigtigt, at man får sin mund til at slutte tæt om den tilskadekomnes, ellers bliver indblæsningen ikke effektiv. 

Denne session med 30 tryk og 2 indblæsninger forkorter vi i førstehjælp til 30/2. Det udfører man som førstehjælper, indtil ambulancen ankommer, eller andre førstehjælpere kommer og tilbyder deres hjælp. Da det kan være udmattende at udføre, er det i orden, at man skiftes til at yde 30/2, hvis man er flere førstehjælpere. Det vigtigste er, at den tilskadekomnes krop blive holdt aktivt i gang.

Under H-L-R er det vigtigt, at man anvender en hjertestarter, da den er med til at øge overlevelseschancen og muligheden for at få gang i hjertet igen. Læs mere om, hvordan og hvornår du betjener en hjertestarter her.

Hvis det lykkes, at få gang i den tilskadekomnes hjerte, og personen begynder at trække vejret på egen hånd, skal man placere vedkommende i stabilt sideleje.

Det kan være en hård omgang at yde Hjerte-Lunge-Redning både psykisk og fysisk, men til et førstehjælpskursus med CorHelp sørger vi for, at du bliver i stand til at håndtere situationen. Hvis du vil med på et kursus eller tilpasse dit eget, så kan du tilmelde dig her eller kontakte os .