Mail: info@corhelp.dk   Telefon: 53 885 112

ABC-Princippet

Vurdér personen korrekt

For at vurdere en person korrekt bør du altid anvende ABC-princippet. Det er en prioriteret rækkefølge på, hvordan du kan undersøge den tilskadekomne eller syge person og derved sikre den bedst mulige førstehjælp. Det er især vigtigt, at kende til personens bevidsthedstilstand og vejrtrækning, inden du yder hjerte-lunge-redning.

 Airways (Frie luftveje)
B – Breathing (Vejrtrækning)
 Circulation (Kredsløb)

ABC-princippet bruges til at prioritere førstehjælpen for den enkelte tilskadekomne, men det kan også bruges til at prioritere hjælpen ved ulykker med flere tilskadekomne. Vælg derfor altid den, som vurderes til at have størst mulig overlevelseschance.

ABC easy as 1, 2, 3

Det er vigtigt, at du tør at træde til og agere i situationen. Det kan umiddelbart godt være grænseoverskridende, men efter det her er læst, burde du gerne være mere tryg.

A – Frie luftveje
Undersøg først, om personen har frie luftveje. Kan personen tale eller hoste? Er der ydre ting, der påvirker personens frie luftveje for eksempel stramme ting om halsen eller fremmedlegemer i luftvejene.

Skab frie luftveje, eventuelt ved at løfte op i hagen. Med to fingre skubber du hagen op mens du med den anden hånd på personens pande bøjer vedkommendes hoved tilbage. Derefter kan du gå videre til næste step og lytte efter vejrtrækning.

B – Vejrtrækning
Undersøg herefter, om personens vejrtrækning er normal. Er der skader eller sygdomme, der kan påvirke personens vejrtrækning (skader på bryst, astma eller lignende). Forsøg at løse problemer med vejrtrækningen (hvis muligt), inden du fortsætter.

Vejrtrækningen tjekkes ved at placere dit hoved over den tilskadekomnes næse og mund, imens du kigger ned over brystkasse og mave. På den måde lytter, føler og ser vi om personen trækker vejret. Det bruger man max 10 sekunder på og hvis der ikke er tegn eller lyd fra vejrtrækning skal vi alarmere 1-1-2 og begynde livreddende førstehjælp.

Hvis personen trækker vejret, men er bevidstløs, så placer personen i stabilt sideleje.
Afvent 1-2 minutter og hvis personen ikke kommer til bevidsthed, så alarmer 1-1-2, da personer aldrig bør være bevidstløse.

C – Kredsløb
Undersøg, om personens kredsløb (blodcirkulation) er påvirket. Er der synlige blødninger eller skader (forbrændinger eller knoglebrud)? Se om personen er bleg og koldsvedende. Hvis personen er bevidstløs uden vejrtrækning, så skal der påbegyndes livreddende førstehjælp, da hjertet ikke pumper blodet rundt i kroppen. Den livreddende førstehjælp fortsættes indtil ambulancen ankommer.

Læs mere om førstehjælp ved hjertestop her.

En tilskadekommen eller syg persons tilstand kan hurtigt ændres eller forværres, og derfor skal du løbende vurdere den tilskadekomne ud fra ABC og bevidsthedstilstand.

ABC-princippet er vigtigt at få indøvet og have kendskab til, hvilket du vil lære på et førstehjælpskursus hos os. Kontakt os for at høre nærmere om et førstehjælpskursus tilpasset til dine behov.