Mail: info@corhelp.dk   Telefon: 53 885 112

Blødninger

Ved skader & ulykker

Blodet er kroppens transportmiddel, som forsyner vores celler med ilt og næringsstoffer. Hvis vi kommer ud for en ulykke, der forårsager en blødning, så mister kroppen dette transportsystem og noget af dens kraft.  

Omfanget af en blødning kan opdeles i kategorier:


Små rifter og sår

Førstehjælpen til små rifter og sår er følgende:

 • Skyl med rindende vand (gerne ca. 32 grader for at undgå afkøling).
 • Skyl indtil alle fremmedlegemer er ude af såret eller riften.
 • Dup såret tørt med rent gaze eller køkkenrulle.
 • Læg eventuelt for en forbinding for at standse blødningen.

Du skal opsøge en læge, hvis såret eller riften er:

 • Mere end 0,5 cm dyb.
 • Mere end 1,5 cm lang, eller der gaber meget.
 • Meget urene eller har risiko for infektion (alle bidsår).
 • Over led, i og omkring øjne eller i ansigtet.

Søg læge, hvis der opstår tegn på infektion som rødme, betændelse og dunken.


Større blødninger

Større blødninger uden for det skraverede område er umiddelbart ikke livstruende. Blodtrykket er ikke højt, og blodtabet vil ikke være kritisk på kort sigt. Men standses blødningen ikke, kan det udvikle sig til kredsløbssvigt. 


Symptomer ved en større blødning

 • Eventuelt bleghed
 • Eventuelt omtåget eller uklar


Førstehjælp

 • Tryk din tommelfinger i såret
 • Læg personen ned og løft det blødende sted højt, hvis muligt.
 • Læg en forbinding
 • Tilkald hjælp på 1-1-2 eller kontakt læge eller skadestue afhængig af personens bevidsthed.

Bliver personen bevidstløs:Massive blødninger

Massive blødninger inden for det skraverede område er livstruende. Blødningen vil hurtig medføre stort blodtab, og der vil være risiko for kredsløbssvigt. 


Symptomer

 • Sprøjtende eller kraftig blødning
 • Bleghed og koldsved
 • Personen er omtåget, uklar eller bevidstløshed


Førstehjælp

 • Tryk din tommelfinger/hele hånden ned i såret, til blødningen standser.
 • Tilkald hjælp på 1-1-2 eller få en anden til det.
 • Løft det blødende sted højt, hvis muligt.
 • Slip ikke det blødende sted, før ambulancen eller læge beder dig om det.
 • Forebyg shock ved at holde den tilskadekommende varm.
 • Læg personen ned.

Bliver personen bevidstløs:Indre blødninger

Store ulykker såsom højenergiulykker kan beskadige indre organer. Selvom blødningen ikke er synlig, kan blodtabet være stort og fremkalde kredsløbssvigt og shock. Som førstehjælper tjekker du altid for ydre blødninger, da personen som udgangspunkt har de samme symptomer, som ved indre blødninger. En indre blødningen er, som førstehjælper, svær at genkende, derfor må vi kigge efter følgende:


Symptomer

 • Ingen synlig blødning
 • Smerter og angst
 • Bleghed og øget vejrtrækning
 • Eventuel misfarvning af det skadede område
 • Personen kan være omtåget, uklar og koldsved
 • Kan føre til bevidstløshed

Førstehjælp

 • Forebyg shock ved at holde den tilskadekommende varm.
 • Læg eventuel personen ned, for at sikre at blodet stadig kan nå hovedet.
 • Tilkald hjælp på 1-1-2.
 • Yde psykisk førstehjælp.

Bliver personen bevidstløs:

Ønsker du at få et førstehjælpskursus, som omhandler førstehjælp ved blødninger, så kontakt os eller tilmeld dig et af vores kommende kurser.