Yd psykisk førstehjælp

Psykisk førstehjælp handler om, at du som førstehjælper kan hjælpe den tilskadekomne eller pårørende, som ikke har behov for fysisk behandling. Det gælder i stedet om, at vise medmenneskelig omsorg for personen. Husk, du kan lære alt om psykisk førstehjælp på et udvidet førstehjælpskursus

Når en person skal modtage psykisk førstehjælp, er det vigtigt at møde personen i øjenhøjde. Både i måden hvorpå du taler til personen, men også på den fysiske fremtoning. Det virker beroligende på personen, hvis du er i niveau med dem. Hvis det betyder, at du skal sætte dig på hug eller ned ved siden af personen, så gør det. Tilpas dit stemmeleje og skab ro omkring personen. Det har en stor effekt på, hvordan den tilskadekomne føler sig mødt.

  

Accepter at vi reagerer forskelligt på at være kommet til skade eller være indblandet i en ulykke. Nogle mennesker bliver meget chokeret over situationen, og det må vi håndtere så godt vi kan. 


Undgå at lyve overfor den tilskadekomne, men fortæl nødvendigvis ikke den fulde sandhed”.


Dette eksempel bliver aktuelt, hvis den tilskadekomne ikke er fuldt bevidst omkring sine egne skader, eller hvis personen er meget ked af det, og er interesseret i de andre tilskadekomne, som eventuelt kan være i en ulykke. Det er sjældent, at det forbedrer en situation, at vedkommende hører om de andres skader eller omfanget af sine egen. Fortæl blot, at de andre også får hjælp, og at du bliver ved personen. 


Hvis det er en skade, hvor personen eksempelvis kan se det på egen krop, så tildæk området og undgå om nødvendigt at fortælle om omfanget. Fortæl derimod at der er alarmeret, og at hjælpen er på vej. Det er selvfølgelig nødvendigt, at du som førstehjælper også yder den nødvendige førstehjælp til den tilskadekomne først. 


Psykisk førstehjælp handler også om, at beskytte dem som er kommet til skade for andre nysgerrige, som ikke hjælper. Derfor kan du spørge om folk vil hjælpe, ellers må de godt forlade dig og den tilskadekomne for at give jer ro. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at afskærme den tilskadekomne. Skulle der ske en ulykke, hvor der er pårørende til stede, så kan du også hjælp dem ved at holde dem i ro og tage dig af dem. Det er også god psykisk førstehjælp for dem.


Psykisk førstehjælp er en fast del af vores førstehjælpskurser, da man let kan tilgå denne metode. Vil du have et kursus med CorHelp, kan du kontakte os, og så finder vi sammen frem til det kursus, der passer dig bedst.