Mail: info@corhelp.dk   Telefon: 53 885 112

Shock

Ved skader & ulykker

Shock eller chok

Ordet shock har to forskellige betydninger alt afhængig af, hvordan det staves, og der sker tit en forveksling mellem de to. 

 1. Et shock er en fysisk reaktion, hvor dele af kroppens funktioner reagerer på en påvirkning, eksempelvis blodtab.
 2. Et chok er en kognitiv reaktion på, at man i et splitsekund bliver overrasket eller bange af noget, hvilket kan forårsage øget puls, adrenalin og ubehag. Dog er der ikke noget fysisk i vejen med kroppen ligesom ved et shock.

Menneskets fysiologi

Et menneske indeholder ca. 5-6 liter blod, og det har blandt andet til opgave at transportere ilt rundt i kroppen. Blodet transporteres rundt i kredsløbet, som består af hjertet, pulsårer (arterier), hårkarnet (kapillærer) og returårer (vener). Hvis kredsløbet bliver skadet, kan det påvirke transporten af ilt til blandt andet hjernen. Store påvirkninger kan medføre shock, som også betegnes som kredsløbssvigt. Læs mere her.

Shock er en livstruende tilstand, hvor hjertet ikke pumper nok blod rundt i kroppen, hvor så blandt andet hjernen og store dele af kroppen vil lide af iltmangel. 


Shock kan opstå ved

1. Store blødninger (blodtab)

Det er vigtigt at standse blødninger hurtigst muligt, da for stort et blodtab kan medføre, at der ikke er blod nok i kroppen til at transportere ilten ud til kroppens organer. Disse blødninger kan være usynlige, hvis den er forårsaget af indre skader eller knoglebrud. Shock ved blodtab kan også opstå ved større hudafskrabninger, forbrændinger og ætsninger, da der vil ske en udsivning af væske fra kredsløb, når huden skades.

2. Allergiske reaktioner og forgiftninger (blodkarudvidelse)

Hvis man får en alvorlig allergisk reaktion og forgiftning, vil kroppens blodkar udvide sig og derfor blive slappe. Dette vil medføre at blodtrykket falder, fordi der ikke er nok blod til at fylde blodkarrene ud. 

3. Svigtende eller nedsat pumpefunktion (hjertet)

Har man problemer i hjertet med svigtende eller nedsat pumpefunktion, vil blodet ikke blive transporteret tilstrækkeligt rundt i kroppen. Når blodet derfor ikke kommer ud til muskler, celler med mere vil det forårsage kredsløbssvigt og nedsat bevidsthed.

Læs mere om hjertestop.


Symptomer og førstehjælp

Selvom der findes mange årsager til shock, så er symptomerne meget ens:

 • Forvirring, uklarhed, nedsat bevidsthed eller bevidstløshed
 • Hurtig vejrtrækning 
 • Bleghed og koldsved
 • Eventuelt angst eller aggressivitet. 

Du kan ikke som førstehjælper afhjælpe shock, men du kan forsinke eller forhindre det.

 • Læg den tilskadekomne på ryggen.
  • Benene hæves over hovedhøjde, da det vil lette blodets cirkulation i kroppen. 
 • Stands synlige blødninger.
  • Standsede blødninger sikrer, at den tilskadekomne ikke mister mere blod og dermed risikerer endnu dårligere transport af ilt. 
 • Hold den tilskadekomne varm.
  • Hvis kroppens temperatur falder, nedsættes blodets evne til at størkne. På denne måde nedsættes kroppens egen mulighed for at standse blødninger. 
 • Berolig den tilskadekomne og begræns smerter.
  • Det er vigtigt at den tilskadekomne holdes i ro, da angst og smerte kan fremskynde eller forværre shock. Angst og smerte får hjertet til at slå hurtigere, og derved øges tilstrømningen af blod til blødninger. Psykisk førstehjælp og begrænsning af smerter ved at lejre personen, vil sænke hjerterytmen. 

Hvad skal jeg gøre? Ring 1-1-2!

Shock er en akut livstruende tilstand og kræver akut behandling. Behandlingen er avanceret, så du kan ikke gøre andet end at yde akut førstehjælp og sørge for, at patienten bliver indlagt hurtigst muligt. Tilkald derfor en ambulance på 1-1-2.