Førstehjælp

Ved hjertestop

Er du i stand til at yde god og korrekt førstehjælp? De første minutter, efter en person er faldet om med hjertestop, er yderst afgørende. Jo hurtigere vi påbegynder den livreddende førstehjælp, desto større er chancen for, at personen vil overleve. Hver dag falder ca. 12 danskere om med hjertestop – og ved at træde til, vil du som førstehjælper, kunne gøre en stor forskel.

I Danmark har vi mange hjertestop hvert året, heraf ca. 4.000 som opstår udenfor de danske hospitaler. Desværre er overlevelsesprocenten kun 8 %, men den kan optimeres af effektive og dygtige førstehjælpere, som er de første personer til at hjælpe, når uheldet sker. Derfor er god og lærerig undervisning i førstehjælp, en oplagt mulighed for, at uddanne og dygtiggøre folk i livreddende førstehjælp ved hjertestop.  

På et førstehjælpskursus med CorHelp, vil der altid været et centralt fokus på livreddende førstehjælp ved hjertestop, og vi lærer dig, hvordan du skal gøre i situationen.

Læs nedenfor, hvordan man yder korrekt livreddende førstehjælp ved hjertestop, og hvordan du som førstehjælper skal håndtere situationen.

corhelp-foerstehjaelp-logo

Hjerte-Lunge-Redning

corhelp-foerstehjaelp-logo

Stabilt sideleje

corhelp-foerstehjaelp-logo

Blodprop i hjertet

corhelp-foerstehjaelp-logo

Hvordan fungerer en hjertestarter?

corhelp-foerstehjaelp-logo

ABC-princippet

corhelp-foerstehjaelp-logo

De 4 bevidsthedstilstande

corhelp-foerstehjaelp-logo

Førstehjælpsbevis

Hvordan er et førstehjælpskursus med CorHelp?

Når du er tilmeldt et førstehjælpskursus med CorHelp, kan du være sikker på, at du bliver undervist med høj kvalitet. Vi har fokus på, at teorien skal formidles interessant og virkelighedsnært, så den enkelte kan relatere til situationerne. Derfor er vores scenarier og historier ikke voldsomme og blodige, men nærmere scenarier du kan relatere til, så du trygt kan lære førstehjælp.

Du vil lære at blive en kompetent førstehjælper, som har et system at gå frem efter. Derved er du sikker på, at huske de vigtige elementer, tilkalde den nødvendige hjælp og trygt kunne yde førstehjælp.

Vi lægger meget energi i, at førstehjælpen bliver indøvet hos deltageren. Den bedste måde, hvorpå det bliver gjort, er gennem repetitioner, eller sagt på en anden måde: træning, træning, træning!

Når vi hurtigt kan agere i situationen, er det fordi, at vi har øvet os og dermed er blevet dygtige. Det er især vigtigt i førstehjælpen, hvor “time is life” og afgørende for optimal hjælp.

Derfor kan du være sikker på, at et førstehjælpskursus med CorHelp er spændende, trygt og lærerigt.

Undervisning-i-foerstehjaelpens-fire-hovedpunkter-