Mail: info@corhelp.dk   Telefon: 53 885 112

Epilepsi

Symptomer & Behandling

Epileptiske anfald kan virke meget voldsomme, og man kan sagtens få det rigtig ubehageligt samt blive bekymret for personen. Imens anfaldet står på, kan man virke magtesløs og i tvivl om, hvad der er det rette at gøre. Med en smule viden om hvad epilepsi er, og hvordan du som førstehjælper kan hjælpe, så er du bedre stillet, hvis det skulle ske, at du står med en epileptiker, der får et anfald.


Der findes forskellige typer af epilepsi, hvor fælles for dem er, at personen kan opleve at få et epileptiske anfald. Anfaldene kommer som et resultat af pludselige forstyrrelser i nervecellernes funktion i hjernen. 


Hvis en person får et epileptisk anfald, så skal man bruge samme førstehjælp som ved krampeanfald: Vær rolig!


Personen har ikke ondt imens anfaldet står på, selvom det kan se voldsomt ud. Anfaldet går typisk over af sig selv i løbet af 2-3 minutter. Du kan beskytte personens hoved mod stød og slag ved at lægge en trøje eller lignede under vedkommendes hovedet. Pas dog på, at du ikke selv bliver ramt af personens arme og ben under et anfald.


Fjern nærtstående genstande som personen kan slå sig på under kramperne, og forebyg derved at personen kommer til skade.
Stik ikke noget i munden på personen selvom tænderne bliver slået sammen, det vil blot øge risikoen for at ødelægge og skade noget. Derudover er der en risiko for at personen ved en krampe, får bidt dig i dit forsøg på at passe på deres tænder.   


Når kramperne stopper, skal du sikre at personen har frie luftveje ved at lægge hovedet bagover. Du bør samtidig placere personen i stabilt sideleje. Sørg for at blive ved personen indtil vedkommende er tilbage ved bevidsthed, og kan klare sig selv. 


Hvis kramperne gentager sig flere gange eller varer mere end 5 minutter, bør du alarmere 1-1-2 med det samme. Dette bør også gøres, hvis personen er kommet betydeligt til skade under anfaldet, og du kan se synlige skader.


Du kan sammensætte et førstehjælpskursus med fokus på sygdomme ved at kontakte os.


Læs nedenfor, hvordan du yder førstehjælp til en række af sygdomme og ulykker som kan opstå i hjemmet. Læs mere om de forskellige førstehjælpsbeviser her.