Mail: info@corhelp.dk   Telefon: 53 885 112

Blodprop i hjernen (stroke)

I hjemmet

Blodpropper eller brist af blodkar i hjernen bliver også kaldt; Stroke.

Når blodproppen opstår vil vedkommende, som er ved bevidsthed, mærke en trykkende hovedpine, have svimmelhed og kvalme og i nogle tilfælde opkast. Derudover kan nogle centrale punkter i hjernen blive sat ud af funktion, hvilket vil resultere i lammelse i højre eller venstre side i kroppen, lokal lammelse i ansigt, herunder tungen og munden. Dette kan typisk ses i mundvigen.

Som om førstehjælper kan man tjekke, hvorvidt den tilskadekomne personen har en blodprop i hjernen. Måden hvorpå du gør det, er at bruge metoden; Stræk-Snak-Smil.


Stræk-Snak-Smil

Disse tre ord/metoder bruges til at vurdere, om personen har lammelse, om personen er klar i hovedet eller omtåget, og hvorvidt der er lokal lammelse i ansigtet.  

Kan personen strække armene over hovedet?
Hvis personen normalt er i stand til dette, men nu ikke længere kan, så kan der være tale om lammelse i kroppen. 

Kan personen snakke?
Snakker personen normalt eller er det en form for vrøvlen eller mumlen som personen udtrykker, så kan det være et udtryk for lokal lammelse i munden, eller at personen er omtåget (bevidsthedstilstand).

Kan personen smile?
Hvis du beder personen om at lave et stort smil, men det ikke er begge mundvig som hæver sig, så kan det være lammelse i ansigtet. 

Er en eller flere at symptomerne tilstede, skal du alarmere 1-1-2 hurtigst muligt og fortælle, at du har mistanke om Stroke.
Hvis personen bliver bevidstløs, så skal du bruge ABC-princippet. 1) Sikre at personen har frie luftveje 2) trække om der er vejrtrækning og 3) om kredsløbet derved fungere. Hvis der er vejrtrækning, kan du placere den tilskadekomne i stabilt sideleje og jævnligt tjekke vejrtrækningen, indtil ambulancen ankommer.
Hvis den tilskadekomne ikke trække vejret, skal du påbegynde Hjerte-Lunge-Redning, indtil ambulancen kommer og assistere dig. 

Hvis du ønsker at lære førstehjælp til Stroke og meget mere, kan du finde et af vores kurser her.