Mail: info@corhelp.dk   Telefon: 53 885 112

førstehjælp til arbejdsulykker

Ved skader & ulykker

Opstår der ulykker på arbejdspladsen kan det være vigtigt og brugbart at kunne udføre korrekt og effektiv førstehjælp. Når ulykken sker, vil både den tilskadekomne og medarbejderne blive ramt af ubehag og usikkerhed. At kunne tage sig ordentlig af sine kolleger og medarbejdere er en rigtig god sikkerhed på arbejdspladsen. Derfor er handling nødvendigt.

Husk, at du altid kan kontakte os og få et særligt førstehjælpskursus til erhverv ud til arbejdspladsen.


Førstehjælp til arbejdsulykker

En førstehjælpssituation skal altid håndteres ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter


1. Skab sikkerhed

Når ulykken er sket, vil du gerne kunne hjælpe. Det er dog vigtigt, at du ikke selv kommer til skade, og at ulykken bliver standset. Skab sikkerhed handler om at danne sig et overblik over situationen samt at sikre dig selvandre og den tilskadekomne.

Det kunne eksempelvis være at slukke for strømmen, hvis der sker en el-ulykke, stoppe maskiner som kører og er til fare for dig og andre, eller at nødflytte en tilskadekommen væk fra ulykken, hvis nødvendigt.


2. Vurdér personen

Når der er skabt sikkerhed omkring ulykken, kan du som førstehjælper vurdere den tilskadekomnes tilstand.
Som udgangspunkt skal førstehjælperen altid vurdere bevidsthedstilstanden som det første.

Personers bevidsthedstilstand kan være:
1) vågen
2) omtåget
3) sovende
4) bevidstløse

Hvis der er mistanke om at personen er bevidstløs, skal man tale højt og tydeligt til den tilskadekomne og ruske i vedkommnede. Hvis den tilskadekomne ikke reagerer, har vi en bevidstløs person.

Ved bevidstløshed kan førstehjælperen bruge ABC-princippet. Det er en metode, hvorpå man sikrer frie luftveje, tjekker om personen trækker vejret og om der er kredsløb. ABC-princippet står for:
Airway (Luftveje)
Breathing (Vejrtrækning)
Circulation (Kredsløb)


3. Tilkald hjælp

Når man er ved en tilskadekommen, er det rigtig vigtigt at få noget hjælp og ved større ulykker og slemme tilfælde, vil der være behov for avanceret behandling i form af ambulancereddere, paramedicinere eller en læge.

Råb om hjælp

Er du som førstehjælper alene på ulykkesstedet, så råb højt om hjælp! Flere førstehjælpere kan yde mere hjælp. Ellers skal du ringe 1-1-2, efter du har vurderet den tilskadekomnes bevidsthedstilstand og undersøgt om personen trækker vejret.


4. Giv førstehjælp

Hjælpen er på vej, når du har ringet 1-1-2. Men du skal nu give livreddende førstehjælp. Hvis den tilskadekomne er bevidstløst uden vejrtrækning, skal du som førstehjælper give Hjerte-Lunge-Redning (H-L-R).

Tøv endelig ikke med at kontakte os, hvis du er interesseret i at høre mere omkring førstehjælpskurser til arbejdspladsen.

Råd og vejledning omkring at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø kan findes her.