Mail: info@corhelp.dk   Telefon: 53 885 112

Sikkerhed og El-ulykker

Teknikkerne til genoplivning

Når vi har personer, som kommer ud for en ulykke, hvor der er elektricitet involveret, så er det vigtigt, at vi tager højde for sikkerheden som det første! Hvis der ikke bliver taget højde for din og andres sikkerhed, ender der måske med, at flere kommer til skade. Husk, at du kan forberede dig på at hjælpe dine medmennesker med et særligt førstehjælpskursus til virksomhed.

Ved el-ulykker kan åndedrættets muskler lammes, og vejrtrækningen stoppe. Der kan også opstå andre skader, som forbrændinger eller hjertestop, hvilket begge kræver specifik førstehjælp.

El-ulykker kan enten ske ved lavspænding (i boliger) eller ved højspænding (togstrækninger, el-master i det fri, på fabrikker og så videre).

Som førstehjælper kan du ikke gøre ret meget ved en højspændingsulykke, da der er stor fare for, at du selv kommer til skade. Du skal derfor starte med at tilkalde hjælp på 1-1-2 og derefter skal du afspærre område – gerne et området på 40 meter fra den nedfalden højspændingsledning. Kom aldrig tættere på end 10 meter og sørg for at holde andre på afstand. Læs mere om strømstød og højspænding her.

 

Førstehjælp ved lavspændingsulykker

Husk altid førstehjælpens 4 hovedpunkter og følg dem i prioriteret rækkefølge.

  1. Skab sikkerhed ved at afbryde strømmen og fjern derefter ledningen.
  2. Vurdér persons bevidsthedstilstand og brug ABC-princippet. Overvej ved el-ulykker, om du selv vil komme i fare, ved at komme for tæt på personen. Hvis der er tale om højspænding bør du ikke nærme dig den tilskadekomne af sikkerhedsmæssige årsager.
  3. Tilkald hjælp. Er der tale om en større el-ulykke skal vi straks alarmere 1-1-2. Det er yderst vigtigt at den nødvendige hjælp kommer ved el-ulykker, da vi som førstehjælpere ikke altid kan hjælpe den tilskadekomne. Hvis du kan skabe sikkerhed og vurdere personens tilstand, så kan du efterfølgende alarmere og starte førstehjælp.
  4. Giv førstehjælp ved at håndtere personen ud fra din vurdering og omfanget af skaden. Hvis personen ikke trækker vejret påbegyndes Hjerte-Lunge-Redning og ellers tilses personens skader.
 
 

Symptomer

Da musklerne i kroppen vil være påvirket efter el-ulykken, er der en risiko for at vejrtrækningen ikke fungerer hos personen. Derfor skal vi tjekke bevidsthed og vejrtrækning.

Er der tydelige forbrændinger på huden, kan du hjælpe den tilskadekomne med disse.

 

Førstehjælp

Den nødvendige førstehjælp afhænger af personens tilstand og omfanget af skaden.

Hvis personen er bevidstløs: 

Vigtigt!
Alle, der er blevet påvirket af elektricitet, skal undersøges på skadestue eller hos en læge – uanset strømstyrke eller spænding.