Førstehjælp

Ved skader og ulykker

Førstehjælp til skader og ulykker handler om at gøre en forskel i tiden fra ulykken sker, og indtil den professionelle hjælpe når frem. Sker der en ulykke i hverdagen, er det vigtigt, at vi alle kan træde til, da den rigtige førstehjælp kan betyde forskel mellem liv eller død. Ingen ønsker at stå tilbage med følelsen af, at kunne have gjort en forskel, men ikke have reageret hensigtsmæssigt. Den værste følelse må nemlig være, at være handlingslammet og kigge på imens skaden bliver forværret.

Hver eneste dag kommer personer til skade eller ud for en ulykke. Det kan være midt på gaden, nede i supermarkedet, på din arbejdsplads eller i omklædningsrummet i din lokale idrætsforening. Skaden eller ulykken vil oftest kræve akut behandling, hvilket vi som kompetente førstehjælpere kan give. Det er derfor vigtigt, at vi kan handle hurtigt og korrekt, og kender til de symptomer, som vil ske i forbindelse med ulykken.

Vi har lavet en større samling af førstehjælp til skader og ulykker, som er skrevet nedenunder. Du kan læse om forskellige førstehjælpsbeviser her.

CorHelp-Logo

Psykisk førstehjælp

corhelp-foerstehjaelp-logo

Blødninger

corhelp-foerstehjaelp-logo

Shock

corhelp-foerstehjaelp-logo

Hovedskader

corhelp-foerstehjaelp-logo

Forstuvning

corhelp-foerstehjaelp-logo

Ledskred

corhelp-foerstehjaelp-logo

Knoglebrud

corhelp-foerstehjaelp-logo

Lungelæssion

corhelp-foerstehjaelp-logo

Forfrysninger

corhelp-foerstehjaelp-logo

Drukneulykker

corhelp-foerstehjaelp-logo

Kuldepåvirkninger

corhelp-foerstehjaelp-logo

Hedeslag og solstik

corhelp-foerstehjaelp-logo

Førstehjælp til arbejdsulykker

corhelp-foerstehjaelp-logo

Førstehjælp ved bid og stik

corhelp-foerstehjaelp-logo

El-ulykker

corhelp-foerstehjaelp-logo

Mavesår